Met bovenstaand statement trokken we in oktober 2019 een volle zaal tijdens een landelijk symposium voor medium care verpleegkundigen in Apeldoorn.
Agressie in de zorg is helaas dagelijkse kost voor de meerderheid van de ruim 100 bezoekers. De een krijgt een klap van een verwarde patiënt, de ander wordt uitgescholden door het bezoek. Daar kijken zorgmedewerkers echt niet meer van op. Maar hoort het ook bij het werk? En moet je het normaal vinden dat mensen je uitkafferen of erger nog; je te lijf willen gaan!
Ons Vinger-aan-de-Pols spel waarin we dit soort stellingen naar voren brachten, leverde de nodige discussies in de zaal op.
Naast discussie hebben we de verpleegkundigen handvatten kunnen geven hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Fijn om een bijdrage te leveren!

_______________________________________________________________________________________________________

Leuk te vermelden is, dat de foto’s tijdens het congres zijn gemaakt door Yael Laroes, bekend van haar spraakmakende fotoserie Dense.