‘Prettige afwisseling theorie en praktijk, korte uitleg, niet langdradig, goed ingeleefd in de rol en geeft goede adviezen, luchtig met humor’.
Enkele opmerkingen die wij terugkregen na afloop van onze training ‘Kracht van spreken’ voor een team interne auditoren en de VIM commissie van Libra Revalidatie & Audiologie.

Elkaar op een constructieve manier feedback geven, blijft lastig in de praktijk. Om allerlei redenen. We willen bijvoorbeeld de relatie met de ander goed houden en de sfeer in een team. Of we zijn bang voor mogelijke weerstand/emoties van de ander.

Terwijl feedback juist zorgt voor een betere sfeer en meer werkplezier. Het zorgt er ook voor dat het verzuim en verloop worden teruggedrongen. Dit laat onderzoek zien van Gytha Heins, schrijfster van het boek ‘Aanspreken? Gewoon doen!’

Fijn dat we deze enthousiast club handvatten hebben kunnen meegeven. En nu vooral gaan doen!

Reactie Libra Revalidatie & Audiologie

Tijdens de succesvolle training ‘Kracht van spreken’, gegeven door Hermans & De Paepe op 30 mei, stond het geven van feedback centraal. Als je goed feedback geeft, verhoogt dit je werkplezier!
De interne auditoren hebben samen met de VIM commissie  deelgenomen aan deze inspirerende bijeenkomst.
Naast een theoretisch gedeelte hebben we ook praktijkgerichte oefeningen gedaan.
Wat we hebben geleerd is dat niet de feedback maar de betekenis die we er zelf aangeven bepalend is voor onze reactie. Met dat gegeven zijn we aan de slag gegaan. Voor nu is het blijven toepassen in de praktijk.