Aanbevelingen

Regietheater met Hermans en de Paepe… een absolute aanrader!!

Op 12 april vierde de VKiG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg) haar 6e lustrum met in de middag regietheater door Daniëlle Hermans en Karina de Paepe. Enthousiast deden ongeveer 120 leden actief mee met het regietheater met als thema ‘Stevig in je schoenen staan!’

Naast andere beroepsgroepen, heeft ook de klachtenfunctionaris in de praktijk te maken met grensoverschrijdende situaties. Op hilarische wijze en ‘over the top’ speelden Daniëlle en Karina gesprekken na tussen een klachtenfunctionaris (wat moet je juist niet doen of zeggen als klachtenfunctionaris) en een ‘klager’. De zaal kon door het roepen van ‘stop’ de acteur/klachtenfunctionaris aanwijzingen geven. Door enorm leuk en goed acteerwerk van beide dames leidden de aanwijzingen tot hele grappige scènes, met uiteindelijk een goed lopend, prettig gesprek tussen klachtenfunctionaris en klager.

Dank Daniëlle en Karina, met het humoristische en interactieve regietheater en de tips hoe je letterlijk stevig in je schoenen kan staan, hebben jullie ons een fantastische en leerzame middag bezorgd!

Bestuur VKiG

‘Het VSB van het Groene Hart Ziekenhuis heeft samen met Karina en Daniëlle een mooie training gehouden met betrekking tot weerbaarheid, veerkracht en verpleegkundig leiderschap.
Het zijn hele prettige samenwerkingspartners, zowel in de voorbereiding van de training als tijdens de training zelf. Karina en Danielle zorgden voor een interactieve en veilige sfeer tijdens de training. Ze gaven invulling aan het programma, schreven sketches, kropen in de rol van acteur, maar ook die van coach.
Mijn complimenten hiervoor en bedankt voor de fijne samenwerking!’

Albertha van Slooten

Voorzitter Verpleegkundig Staf Bestuur, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

‘Ons kantoor heeft de training Klantgericht werken & Communiceren gedaan, verzorgd door Daniëlle Hermans en Karina de Paepe.
Het betrof een zeer laagdrempelige en interactieve training, waarbij onze medewerkers steeds werden getriggerd uit hun comfortzone te treden en waarin specifiek aandacht werd besteed aan hun leerdoelen. Met alle tips & tricks, kregen medewerkers de gelegenheid dit te oefenen in een rollenspel, zodat zij dit ook kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Alle medewerkers gaven aan de training als zeer prettig en leerzaam te hebben ervaren. Een top training dus!’

Ruud Schreurs MSc RA

Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs

‘Vrijwilligers van wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek De Belbus en Charlois moeten up-to-date blijven op het gebied van EHBO. Dit is een voorwaarde van de gemeente voor het verkrijgen van subsidie.

Zestig vrijwilligers namen deel aan een prima interactieve instructiemiddag. Door Daniëlle Hermans en Karina de Paepe werden op een ludieke manier situaties nagespeeld uit de praktijk. En een ervaren EHBO instructrice behandelde vervolgens thema’s als wonden, breuken en onwel worden van passagiers.

Door het uitstekende acteerwerk van de dames werd het voor de aanwezigen een waardevolle middag. Er werd enthousiast meegedaan met de oefeningen.

Dit gold ook voor de dertig vrijwilligers van de Stichting Wijkbus Charlois waar dit ludieke programma eveneens werd verzorgd.’ 

Nelly Quist

Wijkvervoer De Belbus

‘Vrijwilligers van wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek De Belbus en Charlois moeten up-to-date blijven op het gebied van EHBO. Dit is een voorwaarde van de gemeente voor het verkrijgen van subsidie.

Zestig vrijwilligers namen deel aan een prima interactieve instructiemiddag. Door Daniëlle Hermans en Karina de Paepe werden op een ludieke manier situaties nagespeeld uit de praktijk. En een ervaren EHBO instructrice behandelde vervolgens thema’s als wonden, breuken en onwel worden van passagiers.

Door het uitstekende acteerwerk van de dames werd het voor de aanwezigen een waardevolle middag. Er werd enthousiast meegedaan met de oefeningen.

Dit gold ook voor de dertig vrijwilligers van de Stichting Wijkbus Charlois waar dit ludieke programma eveneens werd verzorgd.’ 

Nelly Quist

Wijkvervoer De Belbus

‘Vrijwilligers van wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek De Belbus en Charlois moeten up-to-date blijven op het gebied van EHBO. Dit is een voorwaarde van de gemeente voor het verkrijgen van subsidie.

Zestig vrijwilligers namen deel aan een prima interactieve instructiemiddag. Door Daniëlle Hermans en Karina de Paepe werden op een ludieke manier situaties nagespeeld uit de praktijk. En een ervaren EHBO instructrice behandelde vervolgens thema’s als wonden, breuken en onwel worden van passagiers.

Door het uitstekende acteerwerk van de dames werd het voor de aanwezigen een waardevolle middag. Er werd enthousiast meegedaan met de oefeningen.

Dit gold ook voor de dertig vrijwilligers van de Stichting Wijkbus Charlois waar dit ludieke programma eveneens werd verzorgd.’ 

Nelly Quist

Wijkvervoer De Belbus

‘Wij hebben Hermans & De Paepe ingehuurd nadat ons vorige trainingsbureau ermee stopte. Daniëlle was toen al trainingsacteur tijdens de trainingen en via haar zijn we in contact gekomen met Karina.  Karina en Daniëlle zijn zeer goed op elkaar ingespeeld en vullen elkaar goed aan.  Ze zijn zeer flexibel en denken met je mee als organisatie, in een handomdraai geven ze invulling aan onze wensen en dat maakt het voor onze organisatie zeer prettig samenwerken. De trainingen die de dames bij ons verzorgen hebben een goede opbouw, met goed acteerwerk en veel afwisseling van werkvormen. De dames zijn enthousiast en betrokken en luisteren naar de ontwikkelingen in de praktijk en spelen daar goed op in.
Iedereen die zijn personeel wil trainen in de omgang met grensoverschrijdend gedrag en agressie adviseer ik dan ook Hermans & De Paepe in te schakelen.’

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Mientje Walon, HR adviseur en medewerker ombudsmanzaken

‘Feedback is een belangrijk middel om in je school met je team tot samenwerking en groei te komen. Daarom is Hermans en De Paepe Training en Acteerwerk gevraagd een feedback training te geven. 

Aan de hand van een stappenplan doken we gelijk in het diepe. Daniëlle als trainingsacteur speelde verschillende rollen en situaties, waardoor er direct en in de situatie geoefend kon worden. Karina begeleidde de gesprekken en vertelde de achterliggende theorie. 

Het was een zeer geslaagde training en een aanrader voor andere scholen en bedrijven. Karina en Daniëlle zorgden ervoor dat dit alles in een veilige situaties gebeurde, waar ook veel werd gelachen.’ 

OBS Pantarijn, Rotterdam

 Training Klantgericht werken & Communicatie

‘Voor onze kantoren in Zeewolde en Ermelo hebben Daniëlle Hermans en Karina de Paepe in september 2019 deze training verzorgd. Doel was onze medewerkers bewust te maken van de invloed die zij hebben op een meer tevreden cliënt. Dit zit ‘m in anders handelen, een cliënt extra aandacht geven of bijvoorbeeld de telefoon beantwoorden met een glimlach.
Beide trainers hebben dit onze medewerkers in een ontspannen sfeer bijgebracht. De combinatie van beide dames en de afwisseling tussen praktijk en theorie is voor ons team prettig geweest. Wij begrijpen dat je met 1 dag training niet meteen de perfecte medewerker creëert, maar door het met het hele kantoor aan te gaan, krijg je later meer effect op een echte gedragsverandering. Wij hebben ook bewust gekozen hierin communicatie als belangrijk onderwerp te kiezen. Veelal ontstaan ontevreden cliënten door miscommunicatie. Op de werkvloer zie je dat de medewerkers zich hier meer bewust van zijn geworden. Dat is mooi om te zien.
Dit zal zeker een vervolg krijgen.’

Patrick Kappenberg en Robert Flokstra
Kappenberg Accountancy & Advies Tomassen Kievits Adviseurs 

‘Op aanraden van collega’s heb ik contact gezocht met Karina en Daniëlle voor een coachingstraject om mijn houding en communicatie gedurende het geven van presentaties te verbeteren. Door middel van rollenspellen, oefeningen en theorie heb ik de juiste handvatten aangereikt gekregen om dit ook goed te kunnen doen.
Ik heb de 1 op 1 sessies als zeer prettig ervaren. Ik kon goed mijn verhaal kwijt en ik had ook echt het gevoel dat er naar mij werd geluisterd zodat we gericht aan de slag konden gaan.
Ook kreeg ik genoeg tips en tricks en goede feedback om zelf in de praktijk aan de slag te gaan.
Ik merk zelf al een hele vooruitgang naar aanleiding van de coaching en ik zou daarom ook iedereen adviseren om bij Hermans & De Paepe een traject te volgen. Ofwel 1 op 1 sessies ofwel een training in groepsverband.’

Rachelle van Winden

Royal IHC

‘Wij hebben een zeer plezierige samenwerking gehad met Hermans & De Paepe. De training ‘Zeg wat je ziet’ – een verplicht onderwerp in het kader van permanente educatie voor accountants – heeft als doel een positieve impuls aan de professioneel kritische houding van de accountant te geven. Een belangrijk deel van deze verplichte training bestaat uit rollenspellen. Belangrijk hierbij is een open en oprechte sfeer te creëren. Auxilium is een gecertificeerde onderwijsinstelling, alle cursussen die wij aanbieden voldoen aan de kwaliteitsnormen en richtlijnen van de NBA. Vanuit die visie vragen wij onze deelnemers achteraf een evaluatie in te vullen.
De cursisten geven aan dat de rollenspellen van toegevoegde waarde zijn waarbij wordt aangegeven dat Daniëlle en Karina over flair en inlevingsvermogen beschikken. Cursisten voelden zich uitgedaagd en zijn buiten hun eigen comfort zone gekomen. Daniëlle en Karina reageren ad rem en anticiperen goed op de situaties in ons – voor hun tot nu toe onbekende – vakgebied.’ 

John Weerdenburg AA

Directeur Auxilium Adviesgroep

‘Het beleid Veilige Zorg, met regels omtrent het beroepsgeheim, gedragsnormen agressie en geweld en traumaopvang, was nog niet goed bekend onder onze medewerkers. In samenwerking met Veenman Veiligheidsmanagement hebben wij bijeenkomsten georganiseerd om het beleid Veilige Zorg te implementeren binnen onze organisatie.
Onder leiding van Raymond Veenman zijn tijdens de bijeenkomsten diverse presentaties gehouden over het beroepsgeheim, hoe om te gaan met agressie en geweld, interviews met de wijkagent en traumaopvang. Om de bijeenkomsten interactief te laten plaatsvinden, hebben Daniëlle Hermans en Karina de Paepe praktijkvoorbeelden bedacht en gespeeld, waarbij het publiek aanwijzingen moest geven om de situatie niet te laten escaleren. Bijvoorbeeld op welke wijze mevrouw Temminck, -die heel dwingend aangaf onmiddellijk geholpen te willen worden nadat zij een ’slippertje had gemaakt op de tennisbaan’, het beste geïnformeerd kon worden over de wachttijden op de SEH (spoedeisende hulp).
Daniëlle en Karina hebben zich verdiept in onze organisatie, zodat de sketches waren afgestemd op zowel het ziekenhuis als de thuis- en ouderenzorg. Op ludieke wijze zijn praktijkvoorbeelden nagespeeld. Onze medewerkers hebben de bijeenkomsten met het onderdeel theater op maat zeer positief ontvangen.’

Ailine van der Spaan

CuraMare

‘Mijn deelname laatst aan de workshop Pitch Jezelf! heeft me duidelijk vleugels gegeven want ik heb een baan! Door het oefenen tijdens de training van ‘jezelf neerzetten’ kon ik ook tijdens het voeren van de sollicitatiegesprekken mezelf blijven met als resultaat dus deze geweldige fulltime baan. Nogmaals dank voor jullie positieve insteek en energie, ik heb er duidelijk de vruchten van kunnen plukken.’

Margreet Abbenes

Deelnemer workshop Pitch Jezelf!

‘Ik heb diverse keren met Daniëlle samengewerkt om de gespreksvaardigheden van leidinggevenden in het voortgezet onderwijs te verbeteren. Tijdens de voorbereidingsfase heb ik veel gehad aan haar suggesties omtrent de invulling van het programma. Tijdens de uitvoering valt op hoe snel zij echt kan afstemmen op ieders individuele leervraag.
Wat opvalt aan het einde van de dag is dat deelnemers ook echt een gedragsverandering bij zichzelf constateren. De deelnemers ervaren Daniëlle als een prettige, communicatief sterke persoon waarbij ieder zich kwetsbaar durft op te stellen.’ 

Ernst Rijnberg

Directeur/eigenaar Pri-ma Onderwijsontwikkeling

‘Tijdens het Kick Off event van het Jonge Alumni netwerk bestuur op 5 juni 2015 weten Danielle en Karina met hun workshop “Word gezien” de deelnemers er vanaf het eerste moment bij te betrekken. Hun openheid en toegankelijkheid leiden tot een dynamische en interactieve workshop. Hierdoor wordt het ijs direct gebroken  en krijgen ze de deelnemers mee met hun enthousiasme. De deelnemers worden uitgedaagd uit hun comfortzone te stappen en zichzelf krachtig en overtuigend te presenteren. Dit doen ze door het geven van een korte pitch over één van hun talenten.
Daniëlle en Karina geven gedurende de workshop concrete en bruikbare tips en komen met eerlijke en oprechte feedback. De workshop is gericht op hoe je overkomt op anderen op zowel verbaal als non-verbaal vlak. Hiermee is de workshop zeer geschikt voor starters op de arbeidsmarkt bij het solliciteren, maar ook voor werkende mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen in bijvoorbeeld het geven van presentaties.’

Miriam Vos

Jong Alumni netwerk bestuur, Universiteit Leiden

‘Het goede aan de workshop is het snel helder krijgen van de ‘pijnpunten’ en handige tips hoe hier mee om te gaan. Ik heb geleerd hoe ik mijn pitch helder over kan brengen naar andere partijen en waar ik op moet letten om dit te bereiken.’ 

Danny Jansen

Deelnemer workshop Pitch Jezelf!

‘Karina de Paepe en Daniëlle Hermans, hartelijk bedankt voor de leuke training de afgelopen vijf weken en niet te vergeten jullie enthousiasme! Ik heb ervan genoten en ook heb ik er heel veel van geleerd (out of the box en mijn comfortzone ;))! Van de stemcoach tot de STAR-interviewtechnieken en de presentatie tot de pitch in de spotlights van een echt theater! Dank ook aan mijn groepsgenoten die zeker hebben bijgedragen aan het succes van de training, dankzij hun open houding en de fijne sfeer! “Word gezien!” van Hermans & de Paepe is wat mij betreft een echte aanrader!”
Brenda Westdorp, deelnemer presentatietraining Word Gezien!

Brenda Westdorp

Deelnemer presentatietraining Word Gezien!

‘De Adviesraad Havensteder in Rotterdam heeft voor het Kenniscafé ´Klantbedieningsconcept´ Hermans & De Paepe gevraagd om op een ludieke wijze´Hart voor de klant of Hard voor de klant´ te spiegelen in korte trainingacts. Het resultaat was een enerverende middag waarbij alle medewerkers mede-regisseurs werden van het nieuwe klantbedieningsconcept waarbij open en eerlijke communicatie centraal staat, zonder de zakelijkheid uit het oog te verliezen. Het uitvergrote karakter van acts leidde tot veel lachsalvo´s, hilariteit en ook veel herkenning! Door Hermans & De Paepe werd ook veel ruimte gegeven voor interactie waardoor ieder zich betrokken voelde en met een ervaring rijker naar huis ging!’

Anna Marie Hazenberg

Namens Adviesraad Havensteder, Rotterdam

‘Met heel veel plezier heb ik samengewerkt met Daniëlle Hermans en Karina de Paepe. Ik gaf een workshop social media en de acteurs hebben mijn verhaal met sketches ondersteund. Pakte erg goed uit. Ik kan hen van harte aanbevelen voor een act.

Anneke Krakers

Directeur WelzijnNederland

‘Veel oefenen, voor de leeuwen gooien. Een goede mix tussen je veilig voelen en een lichte dwang om ervoor te gaan. Oefenen, oefenen, oefenen en fouten durven maken.’ 

Anne-Marie Provily

Deelnemer workshop Pitch Jezelf!

‘De veilige en ontspannen sfeer die Karina de Paepe weet te creëren, draagt bij dat iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen.

Leon Stijnen

Holland Casino

‘Het Nationaal Zorg College (NZCO) maakt regelmatig gebruik van de expertise van Daniëlle Hermans, trainingsacteur. Daniëlle heeft diverse malen samen met medewerkers van het NZCO geacteerd voor grote groepen medewerkers uit zorginstellingen. Ook heeft Daniëlle tijdens bijeenkomsten geacteerd en tijdens pauze momenten de deelnemers geprikkeld met vragen en opmerkingen.
Wat opvalt aan het acteren van Daniëlle is de goede rolbeleving. Zij verandert in de persoon die zij speelt door de juiste attributen, kleding en houding te combineren met de juiste toon van spreken. Ook haar scherpe vermogen zich te kunnen verplaatsen in de ander maakt dat zij op een goede manier mensen kan prikkelen na te denken. De samenwerking met Daniëlle verloopt soepel. Zij begrijpt snel wat er van haar gevraagd wordt en levert kwaliteit.’ 

Marga Hop

Medeoprichter NZCO

‘Karina de Paepe wist mij te enthousiasmeren, het was een betrokken training met veel praktische opdrachten.’

Mitchell van den Berg

IHC- Merwede

‘Daniëlle en ik hebben meerdere malen samengewerkt tijdens trainingstrajecten bij diverse gemeenten, ik als trainer, Daniëlle als trainingsactrice. Dat is zeer goed bevallen! Daniëlle weet haar rollen goed neer te zetten, speelt ze ingetogen (waardoor het de praktijk het beste nadert), ze bereidt zich grondig voor en heeft een goede klik met de deelnemers, waardoor het veilig blijft om een oefening met Danielle te doen. Ze zit er niet voor zichzelf, maar om de deelnemers verder te helpen. Ook de deelnemers waren zeer tevreden over haar!’

Saskia Hoogeveen

Trainer en coach

‘Karina de Paepe was heel erg goed, voelde de groep prima aan en gaf op een zeer plezierige manier cursus, chapeau.’

Ton van Weerlee

Holland Casino