Hoe ga je om met dominante klagers?

Trek een grens en reageer eens anders dan je gewend bent.

Tijdens onze verdiepingstraining Lichaamstaal 2 ging een enthousiaste club klachtenfunctionarissen de ‘confrontatie’ aan met mij en Karina de Paepe. Zij hadden voorafgaand een casus uit de praktijk ingebracht. Het gros bleek vooral moeite te hebben met klagers of familieleden die zich super bazig gedragen. Zij stellen hoge eisen, doen uit de hoogte en reageren soms ronduit onbeschoft.

Best spannend om deze dominante types op een professionele manier te begrenzen. En hoe fijn is het dan als je dit eerst eens kunt uitproberen op een acteur!

We merkten dat de oefengesprekken veel losmaakten bij onze deelnemers. Het gaf hen veel inzichten en mooie feedback vanuit de groep. Mooi om te zien hoe men ook van elkaar leert.

Door de enthousiaste reacties keren onze trainingen Lichaamstaal 1 en 2 inmiddels jaarlijks terug op de scholingsagenda van het VKIG. Leden als niet-leden kunnen zich aanmelden op de site van het VKIG.