Dit jaar geven we een reeks trainingen aan zorgmedewerkers van locatie VUmc in Amsterdam. Ondanks het thema ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie’ wordt er ook gelachen. En dat laatste draagt bij aan een veilige sfeer. Mensen voelen zich vrij om te oefenen in lastige situaties. En daar krijgen zorgmedewerkers helaas vaak mee te maken.

Zij hebben het vaakst last van ongewenst gedrag op het werk door patiënten en bezoekers. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van begin 2019. Meer dan de helft van hen kampt met grensoverschrijdend gedrag als intimidatie, verbaal en lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesten. Bijna een derde van de verpleegkundigen had in 2017 te maken met ongewenste seksuele aandacht door patiënten of bezoekers. In 2014 lag dit percentage nog op geen 26 procent.

In onze training krijgt zorgpersoneel handvatten aangereikt om iemand op een effectieve manier aan te spreken op zijn gedrag. Ook kunnen zij hun opgedane vaardigheden meteen oefenen met een trainingsacteur.
Onze aanpak slaat aan, blijkt uit de  evaluaties. Een greep uit de reacties:

– goede opbouw training
– goede toepasbaarheid in de praktijk
– veiligheid is Top
– trainer en trainingsacteur zijn enthousiast en betrokken
– goede praktijkvoorbeelden
– nuttig om echte situaties uit de praktijk te oefenen
– veel afwisseling van werkvormen
– er wordt goed geluisterd naar de problemen in de praktijk en daar wordt goed op ingespeeld.