Als trainingsacteur krijg je soms een opdracht buiten je normale werkveld. Zo werd Daniëlle onlangs gevraagd voor een ‘act’ tijdens een open dag van snoepjesfabrikant Perfetti Van Melle in Breda. Uitgedost als toiletjuffrouw Annie hield ze samen met collega Truus ‘plee-gesprekken’ met de bezoekers. Deze stonden in een lange rij voor de ‘wasstraat’ alvorens ze aan de rondleiding in de fabriek konden beginnen.
Juffrouw Annie deed op geheel eigen wijze alvast een hygiëne-check en com-plee-menteerde de wachtenden met hun frisse kapsel, kleding of uitstraling.

Twee andere collega’s, Doctor Love en zijn lieftallige assistente vingen de bezoekers bij de ingang op met hugs en liefdesgedichten.
Een leuk en intensief uitstapje waar het vooral aankomt op lef en improvisatietalent.