Het beleid Veilige Zorg, met regels omtrent het beroepsgeheim, gedragsnormen agressie en geweld en traumaopvang, was nog niet goed bekend onder onze medewerkers. In samenwerking met Veenman Veiligheidsmanagement hebben wij bijeenkomsten georganiseerd om het beleid Veilige Zorg te implementeren binnen onze organisatie.

Onder leiding van Raymond Veenman zijn tijdens de bijeenkomsten diverse presentaties gehouden over het beroepsgeheim, hoe om te gaan met agressie en geweld, interviews met de wijkagent en traumaopvang. Om de bijeenkomsten interactief te laten plaatsvinden, hebben Danielle Hermans en Karina de Paepe praktijkvoorbeelden bedacht en gespeeld, waarbij het publiek aanwijzingen moest geven om de situatie niet te laten escaleren. Bijvoorbeeld op welke wijze mevrouw Temminck, -die heel dwingend aangaf onmiddellijk geholpen te willen worden nadat zij een ’slippertje had gemaakt op de tennisbaan’, het beste geïnformeerd kon worden over de wachttijden op de SEH (spoedeisende hulp).

Danielle en Karina hebben zich verdiept in onze organisatie, zodat de sketches waren afgestemd op zowel het ziekenhuis als de thuis- en ouderenzorg. Op ludieke wijze zijn praktijkvoorbeelden nagespeeld. Onze medewerkers hebben de bijeenkomsten met het onderdeel regietheater/bemoeitoneel zeer positief ontvangen.’ 

Ailine van der Spaan – CuraMare