Karina de Paepe heeft 2 juni opnieuw een groep werkzoekenden kennis laten maken met DAS tijdens Werkcafé live. Dit is een initiatief van Rotterdam Werkcafé, een online ontmoetingsplek voor werkzoekenden in Rotterdam en omgeving.Hieronder een verslag van deze succesvolle workshop dat op de site verscheen van Rotterdam Werkcafé. Let op: Na de zomervakantie gaan Hermans & De Paepe weer workshops speciaal voor werkzoekenden geven!

Verslag van Werkcafé Live door Dirk:

‘Een sollicitatiegesprek is niet niks. Je wilt de baan die op je lijf geschreven is en hebt er alles voor over. Je bent zenuwachtig en vraagt je af wat er zal worden gevraagd en wat je daarop gaat antwoorden. Kortom, je bent erg met jezelf bezig en de goede indruk die je wilt maken. Maar wie is die persoon die je het hemd van het lijf zal vragen?

In de workshop ‘Begrijp de werkgever’ legt Karina de Paepe (trainingsacteur en presentatiecoach) hoe belangrijk het is om je aanstaande werkgever goed in te schatten. Met het goed inschatten van het gedrag van degene die het sollicitatiegesprek afneemt, is een groot deel van de slag gewonnen. Als je juist reageert op het gedrag van de werkgever en ernaar handelt, kun je hem of haar bespelen en sturen naar het toewijzen van de baan.

Karina de Paepe maakt hierbij gebruik van het DAS model. In hoofdlijnen zijn er in het DAS model drie typen gedrag te onderscheiden; het Dominante, het Afhankelijke en het Sociale gedrag. Herken je een van deze types dan kun je je daarop instellen en het sollicitatiegesprek naar jouw hand zetten.

Stel, je treft een werkgever die dominant gedrag vertoont. Hij is overheersend, overdrijft en, uit wat hij of zij zegt, kun je opmaken dat winnen en een goed resultaat belangrijk voor hem zijn. Hij spreekt met krachtige stem, fronst de wenkbrauwen en maakt zich graag groot. Het beste is om met deze recruiter niet in discussie te gaan. Ook is het niet wijs om zelf het gesprek te willen overheersen. Maar laat je niet intimideren of overbluffen. Stel open vragen, wees zakelijk en concreet en beargumenteer je antwoorden goed.

Op een begrijpelijke manier en met veel humor werd de workshop ‘Begrijp de werkgever’ door Karina de Paepe gegeven. De Paepe spreekt niet de gehele tijd, zij betrekt haar toehoorders bij de workshop door rollenspellen. Naast de hilariteit die dat oplevert, verkrijgen de aanwezigen een beter inzicht in zichzelf en de anderen. Niet alleen is de opgedane kennis van nut tijdens sollicitaties, maar kun je die ook heel goed gebruiken in de omgang met je partner, collega’s of op de sportclub!’